På gång

Våren 2018

Precis före sommaren presenterades preliminär tidsplan för huset med byggstart våren 2019 och inflyttning 2021.

På vårens sista medlemsmöte 31/5 diskuterades bland annat förslaget till "kö-regler", som en arbetsgrupp tagit fram för inflyttning i huset på Rosendal, fortsatt diskussion efter sommaren.
 
Under hösten kommer vi ha medlemsmöten en gång i månaden och hoppas kunna bjuda in intressanta föreläsare och fortlöpande diskutera angelägna frågor. En grupp som diskuterar "husets kultur" kommer att starta, där alla möjliga spörsmål kan lyftas och ventileras exempelvis  organisering av Matlag, matinköp, skötsel av huset och utemiljö, möblering och trivsel i de gemensamma lokalerna och hur beslutsprocesser kan utformas.
Vi behöver fundera mer kring marknadsföring.

Dessutom kommer vi att ha studiecirklar med "Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskaper" som arbetsmaterial samt göra studiebesök

                                                                                                        * * *
Till medlemsmötet 23 april kom arkitekt Hans Eek som i många år arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till husbyggande; pågående projekt i Västerås med s.k.passivhus i trä

Gunilla Lauthers berättade på medlemsmötet 10 april om hur ett storkök kan planeras i kollektivhus; hon har även ritat vårt gemensamma kök.

Årsmöte 22 mars;  Kerstin Kärnekull (Färdknäppen) inledde kring "husets kultur", och berättade utifrån sina erfarenheter från Färdknäppen (som fyller 25 år i år) om att leva tillsamman i ett kollektivhus

Byggmöte med Sveafastigheter och arkitekt 20 februari då framför allt arbetsgrupperna kring "den egna lägenheten" och "gemensamma utrymmen" redogjorde för sina diskussioner och ställde frågor
                                                                             
Övrigt: En studiecirkel med två kurstillfällen + studiebesök pågick jan-april


                                                                                      

                                                                                    


                                                                                         
 
                                                         

 
 
 
   
 
 
 
 
Underordnade sidor (1): För medlemmar