På gångPå årsmötet 2016 diskuterades en ändring i stadgarna från "skapa ett kollektivboende i Uppsala för personer utan hemmavarande barn" till "skapa kollektivhus i Uppsala", årsmötet 2017 godkände ändringen.

                                                                                        *

årsmötet i april valdes följande styrelsemedlemmar: Ingalill Ek, ordf, Margit Martens kassör, Lena Wiklund sekr samt Gunbritt Geijer och 
Maja Ericsson till ledamöter.

                                                                                     
I maj 2017 undertecknades ett optionsavtal mellan Uppsala kommun, Sveafastigheter och Rudbeckia kollektivhusförening "med avsikt att inkludera byggemenskaper/kollektivhus i stadsutvecklingen". Det finns alltså en tomt vikt för oss på Rosendalsfältet, etapp 3. Ett förslag till byggnation kommer att presenteras före november 2017.

Svante Jernberg (byggare) och Rahel Belatchew (arkitekt) kommer till ett första medlemsmöte mån 29/5 17.30 (Sensus) för att berätta och svara på frågor.

Vi räknar med att det följer en spännande höst med fortlöpande information, diskussion och samarbete med arkitekt och Sveafastigheter och inte minst vårt eget engagemang för att tillsammans med dem vara "aktivt delaktiga...för att utforma den byggnad de senare ska hyra och flytta in i" (saxat ur kommunens avtalstext). 

                                                                                          *  *  *

Höstens första medlemsmöte med byggare och arkitekt blir den 28 augusti då vi hoppas få ett första utkast att fortsätta diskutera i arbetsgrupper under hösten.