På gång

Våren 2018

Under januari-februari kommer ett 10-tal av Rudbeckias medlemmar att deltaga i en "kortvariant" av studiecirkel, ledd av Anita Persson, med två halvdagar kring boken "Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap" och mellanliggande studiebesök på Färdknäppen i Stockholm.

Medlemsmöten en gång i månaden. I april är arkitekt Hans Eek inbjuden att tala om s.k. typhus, planerade i Västerås samt om "passivhus".

Årsmöte kommer att hållas i mars.


                                                                                          *  *  *

                                                                                     

                                                                                    


                                                                                         
 
                                                         

 
 
 
   
 
 
 
 
Underordnade sidor (1): För medlemmar