På gång

Hösten 2017

Nästa steg i processen är att husets yttre gestaltning ska vara färdig att presenteras för kommunen 8/11. Ett förslag har tagits fram av byggare och arkitekt. Under våra gemensamma möten har vi kommit med önskemål och feedback som nu kommer att arbetas in i förslaget.

Höstens första möte med byggare och arkitekt var den 28 augusti, det andra var den 25 september. Däremellan hade vi ett medlemsmöte (11 september). Under dessa möten bildades arbetsgrupper inom områdena lägenheter, gemensamma utrymmen, utemiljö/takterass, kökets utrustning och köregler

Medlemsmötet 22 oktober: Påbörja samtal i grupper om husets "kultur", vad tänker medlemmarna om hur livet i huset ska fungera? Vad är viktigt för dem som vill flytta in? 

Medlemsmötet 7 december: Vi får besök av "Kombo" som arbetat länge för ett kollektivhus på Hägerstensåsen, Stockholm; hur har man samarbetat med arkitekt och byggare, vad kan vi lära oss av deras erfarenheter?

Rudbeckia deltar i "Schysst Jul" 16 december i Missionskyrkan, Uppsala; kom förbi vårt bord för att fråga och prata, pepparkakor ingår.

                                                                                         *  *  *
Våren 2017

Vi räknar med att det följer en spännande höst med fortlöpande information, diskussion och samarbete med arkitekt och Sveafastigheter och inte minst vårt eget engagemang för att tillsammans med dem vara "aktivt delaktiga...för att utforma den byggnad de senare ska hyra och flytta in i" (saxat ur kommunens avtalstext).

Svante Jernberg (byggare) och Rahel Belatchew (arkitekt) kom till ett första medlemsmöte mån 29/5 för att berätta och svara på frågor.

I maj 2017 undertecknades ett optionsavtal mellan Uppsala kommun, Sveafastigheter och Rudbeckia kollektivhusförening "med avsikt att inkludera byggemenskaper/kollektivhus i stadsutvecklingen". Det finns alltså en tomt vikt för oss på Rosendalsfältet, etapp 3. Ett förslag till byggnation kommer att presenteras före november 2017.

årsmötet i april valdes följande styrelsemedlemmar: Ingalill Ek, ordf, Margit Martens kassör, Lena Wiklund sekr samt Gunbritt Geijer och 
Maja Ericsson till ledamöter.

                                                                                          *  *  *
Tidigare

På årsmötet 2016 diskuterades en ändring i stadgarna från "skapa ett kollektivboende i Uppsala för personer utan hemmavarande barn" till "skapa kollektivhus i Uppsala", årsmötet 2017 godkände ändringen.

                                                                                     

                                                                                    


                                                                                         
 
                                                         

 
 
 
   
 
 
 
 
Underordnade sidor (1): För medlemmar