På gång


Våren 2019

Årsmötet hölls 20 mars. 

Fyra medlemsmöten under våren:
 
På det första medlemsmötet 23 januari diskuterades vidare kring marknadsföring och medlemskontakt.

15 april har föreningen ett möte med Sveafastigheter Svante Jernberg.
 
Representant från Hyresgästföreningen berättar den 20 maj om hur hyresförhandlingar går till (aktuella för oss 2021?) samt svarar på frågor.

Under hösten hoppas vi att Gunilla Lauthers, inredningsarkitekt, återkommer för att denna gång prata inredning, belysning, färgsättning etc av de gemensamma ytorna.

Två studiecirklar om vardera tre tillfällen är inplanerade; avslutas med gemensamt studiebesök på ett kollektivhus.


Hösten 2018
Studiecirkel med "Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskaper" som arbetsmaterial, pågår med tre träffar, senare avslutande  studiebesök på ett kollektivhus. Cirklarna återkommer nästa år.

En marknadsföringsgrupp kommer att fundera vidare, i dialog med medlemmarna, hur nya nya kollektivhusintresserade medlemmar i alla åldrar kan rekryteras till vår förening. 

Under hösten/vintern kommer vi ha medlemsmöten en gång i månaden. Följande föreläsare har vidtalats att komma till medlemsmöten framöver för att berätta och diskutera med oss:

* Torsdag 29 november 18.00 kommer två energi - och klimatrådgivare från kommunen att prata om hur man kan lösa värme/kyla i huset.

* I början av 2019 kommer en person från Hyresgästföreningen

* Gunilla Lauhters (inredningsarkitekt som också ritat vårt kök) återkommer för att ge råd och idéer om hur de gemensamma utrymme kan möbleras och inredas.

En grupp som diskuterar "husets kultur" kommer att starta under våren 2019, där alla möjliga spörsmål kan lyftas och ventileras exempelvis  organisering av Matlag, matinköp, skötsel av huset och utemiljö, möblering och trivsel i de gemensamma lokalerna och hur beslutsprocesser kan utformas.

DessutomMedlemmarna har enats om i vilken ordning/ köregler som gäller för inflyttning i huset på Rosendal.


Våren 2018
Precis före sommaren presenterades preliminär tidsplan för huset med byggstart förhoppningsvis våren 2019, inflyttning 2021.

På vårens sista medlemsmöte 31/5 diskuterades bland annat förslaget till "kö-regler", som en arbetsgrupp tagit fram för inflyttning i huset på Rosendal, fortsatt diskussion efter sommaren.

                                                                                                        * * *
Till medlemsmötet 23 april kom arkitekt Hans Eek som i många år arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till husbyggande; pågående projekt i Västerås med s.k.passivhus i trä

Gunilla Lauthers berättade på medlemsmötet 10 april om hur ett storkök kan planeras i kollektivhus; hon har även ritat vårt gemensamma kök.

Årsmöte 22 mars;  Kerstin Kärnekull (Färdknäppen) inledde kring "husets kultur", och berättade utifrån sina erfarenheter från Färdknäppen (som fyller 25 år i år) om att leva tillsamman i ett kollektivhus

Byggmöte med Sveafastigheter och arkitekt 20 februari då framför allt arbetsgrupperna kring "den egna lägenheten" och "gemensamma utrymmen" redogjorde för sina diskussioner och ställde frågor
                                                                             
Övrigt: En studiecirkel med två kurstillfällen med Anita Persson från Färdknäppen + studiebesök pågick jan-april.


                                                                                      

                                                                                    


                                                                                         
 
                                                         

 
 
 
   
 
 
 
 
Underordnade sidor (1): För medlemmar