På gång

Våren 2018

Byggmöte med Sveafastigheter och arkitekt 20 februari då framför allt arbetsgrupperna kring "den egna lägenheten" och "gemensamma utrymmen" redogjorde för sina diskussioner och ställde frågor

Planerade möten: 

Årsmöte 22 mars;  Kerstin Kärnekull (Färdknäppen) inleder med "husets kultur", olika aspekter av att leva tillsamman i ett kollektivhus

Gunilla Lauters (också från Färdknäppen) kommer till medlemsmöte 10 april att berätta om hur ett storkök kan planeras i kollektivhus

Till medlemsmötet 23 april kommer arkitekt Hans Eek som i många år arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till husbyggande

                                                                              *  *  *

Övrigt: En studiecirkel med två kurstillfällen + studiebesök pågår (jan-april)


                                                                                     

                                                                                    


                                                                                         
 
                                                         

 
 
 
   
 
 
 
 
Underordnade sidor (1): För medlemmar