Om oss

Vi vänder oss till personer som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete.
Vår intresseförening Rudbeckia bildades i maj 2011. Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

Kort om föreningens verksamhet:
Vi har haft i genomsnitt ett par medlemsmöten per termin för att diskutera aktuella frågor med eller utan inbjudna föreläsare. Monica William Olsson, Kerstin Kärnekull och Ingela Blomberg, alla veteraner i kollektivhussammanhang ("Färdknäppen"), har besökt oss vid några tillfällen och tidigare ordförande i "Kollektivhus Nu", Dick-Urban Vestbro likaså. Jan Lemming, tidigare energirådgivare i Uppsala kommun, och Per Hultén, arkitekt, har berättat om viktiga klimataspekter på hållbart byggande och boende. Staffan Schartner från Föreningen Byggemenskaper berättade om boendemodellen när man går samman och i egen regi finansierar och låta bygga ett hus. 
Uppsala Nya Tidning har uppmärksammat vår förening vid ett par tillfällen, Uppsalatidningen i februari 2016.
Vi har deltagit varje år i den alternativa julmarknaden "Schysst jul".
Under åren har ett flertal studiecirklar hållits kring studiematerialet "Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap" och studiecirklarna har avslutats med besök på kollektivhus i Stockholm ("Färdknäppen" och "Dunderbacken") och Gävle ("Blomstret").

Under 2015:
Staffan Schartner, som är ordförande i Föreningen för byggemenskaper var inbjuden till öppet medlemsmöte i februari för att räta ut en del frågetecken kring ämnet "Byggemenskap, vad är det?"
"En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad". Läs mer på www.byggemenskap.se
En workshop hölls för Rudbeckias medlemmar i mars under rubriken "Workshop om Rudbeckias framtid - vilket slags hus vill vi ha"?
Öppet medlemsmöte i oktober med Pernilla Hagbert, arkitekt och forskare på Chalmers och KTH "Kollektivboende som en hållbar, social, ekologisk och ekonomisk lösning"? 

Under 2016:
I februari hade Uppsalatidningen en trevlig artikel om Rudbeckia kollektivhusförening; artikeln lockade också några nya medlemmar.
Kerstin Kärnekull talade i februari om "Kollektivhus och bogemenskaper - en framtidstrend"; hon har varit inbjuden tidigare att berätta utifrån sin stora erfarenhet av kollektiva boendeformer som vuxit fram i Sverige och andra delar av världen. 

 
 
Comments