Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga/skapa kollektivhus i Uppsala.

I dagsläget har vi ett stort projekt på gång - ett kollektivhus som ska byggas åt oss i Rosendal, Uppsala, av Sveafastigheter bostad. Förutom arbete med utformningen av Rosendalshuset ägnar vi oss åt att lära oss mer om och diskutera olika aspekter på kollektivboende och åt att sprida intresse för denna boendeform bland Uppsalas invånare och beslutsfattare.

Inspirationen för vårt arbete är kollektivhuset "Färdknäppen" i Stockholm (www.fardknappen.se). Läs gärna om hur andra kollektivhus i Sverige utformat sina gemenskapsboenden på www.kollektivhus.nu (en paraplyorganisation), där finns gott om information om möten och aktiviteter som olika kollektivhus ordnar, nyhetsbrevet "Bo tillsammans" och mycket annat.  
 
Stöd vårt arbete genom att gå med i Rudbeckia. Ju fler medlemmar vi blir, desto större möjligheter får vi att påverka politiker, kommunen, entreprenörer och andra som kan bli intresserade av att bygga gemenskapsboenden. Som medlem får du information om kommande medlemsmöten, öppna möten, studiecirklar, föredrag, studiebesök, Rosendalsprojektets framåtskridande etc.

Medlemskap i Rudbeckia kostar 150 kr per person/kalenderår. Avgiften sätts in på bg 758-6092.  
Samtidigt som du betalar ange ditt namn, e-postadress och telefon till vår kontaktadress kollektivhus.uppsala@gmail.com.

Välkommen till Rudbeckia!