Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga/skapa kollektivhus i Uppsala.

I dagsläget har vi ett stort projekt på gång - ett kollektivhus för alla åldrar som ska byggas åt oss i Rosendal, Uppsala, av Sveafastigheter bostad, som bygger hyresrätter. Förutom samarbete kring utformningen av Rosendalshuset ägnar vi oss åt att lära oss mer om och diskutera olika aspekter på kollektivboende och åt att sprida intresse för denna boendeform bland Uppsalas invånare och beslutsfattare.

Vi har inspirerats av kollektivhuset "Färdknäppen" i Stockholm (www.fardknappen.se). Läs gärna om hur andra kollektivhus i Sverige byggt och organiserat sina gemenskapsboenden på hemsidan för kollektivhus.se, där kan man hitta en hel del information om möten och aktiviteter som olika kollektivhus ordnar, nyhetsbrevet "Bo tillsammans" och mycket annat.  
 
Stöd vårt arbete genom att gå med i Rudbeckia. Ju fler medlemmar vi blir, desto större möjligheter får vi att påverka politiker, kommunen, entreprenörer och andra som kan bli intresserade av att bygga gemenskapsboenden. Som medlem får du information om kommande medlemsmöten, öppna möten, studiecirklar, föredrag, studiebesök, Rosendalsprojektets framåtskridande etc.

Medlemskap i Rudbeckia kostar 150 kr per person/kalenderår. Avgiften sätts in på bg 758-6092.  
Samtidigt som du betalar ange ditt namn, e-postadress och telefon till vår kontaktadress kollektivhus.uppsala@gmail.com.

Välkommen till Rudbeckia!

Kollektivhuset i Rosendal, fasad åt väster, mot gångväg: 
Husets bottenplan utgörs av gemensamma utrymmen med stort kök, matsal, allrum, tvättstuga, flera hobbyrum samt ett par gästrum. Huset rymmer 42 lägenheter fördelade på 1:or - 3:or med bostadsyta 34 m2 - 67 m2; hyreskostnaden för de gemensamma ytorna fördelas mellan de boende. På taket terrass med växthus, odlingsmöjligheter och avgränsat uterum.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
            ...och från gården med Rudbeckiahuset i fonden vinkelrätt mot hus                                                                                                                                 med hyresrätter.