Om föreningen

Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga/skapa kollektivhus i Uppsala.
 
Inspirationen för vårt arbete är kollektivhuset "Färdknäppen" i Stockholm (www.fardknappen.se). Läs gärna om hur andra kollektivhus i Sverige utformat sina gemenskapsboenden på www.kollektivhus.nu (en paraplyorganisation)Där finns gott om information om möten och aktiviteter som olika kollektivhus ordnar, nyhetsbrevet "Bo tillsammans" och mycket annat.  
 
Stöd vårt arbete genom att gå med i Rudbeckia. Ju fler medlemmar vi blir, desto större möjligheter får vi att påverka politiker, kommunen, entreprenörer och andra som kan bli intresserade av att bygga ett gemenskapsboende. Som medlem får du information om kommande medlemsmöten, öppna möten, studiecirklar, föredrag, studiebesök etc. Medlemskap i Rudbeckia kostar 150 kr. per person och år eller 200 kr. per familj och år. Avgiften sätts in på bg 758-6092, uppge samtidigt ditt namn och e-postadress/ adress  på kollektivhus.uppsala@gmail.com, - den adressen är även vår kontaktadress.
 
Välkommen till Rudbeckia!