Rudbeckia är en intresseorganisation som arbetar för att bygga/skapa kollektivhus i Uppsala.

Inspirationen för vårt arbete är kollektivhuset "Färdknäppen" i Stockholm (www.fardknappen.se). Läs gärna om hur andra kollektivhus i Sverige utformat sina gemenskapsboenden på www.kollektivhus.nu (en paraplyorganisation), där finns gott om information om möten och aktiviteter som olika kollektivhus ordnar, nyhetsbrevet "Bo tillsammans" och mycket annat.  
 
Stöd vårt arbete genom att gå med i Rudbeckia. Ju fler medlemmar vi blir, desto större möjligheter får vi att påverka politiker, kommunen, entreprenörer och andra som kan bli intresserade av att bygga gemenskapsboenden. Som medlem får du information om kommande medlemsmöten, öppna möten, studiecirklar, föredrag, studiebesök etc.

Medlemskap i Rudbeckia kostar 150 kr per person/år. Avgiften sätts in på bg 758-6092.  
Samtidigt som du betalar ange ditt namn, e-postadress och telefon.

Vår kontaktadress är kollektivhus.uppsala@gmail.com
 
Välkommen till Rudbeckia!